Teresia Bergströms verk ”Vårt

Teresia Bergströms verk ”Vårt behov av tröst” kan du se och höra mer om i Gerlesborgsskolans vårutställning som pågår just nu på www.gerlesborgsskolan.se !

Teresia Bergströms verk ”Vårt behov av tröst” kan du se och höra mer om i Gerlesborgsskolans vårutställning som pågår just nu på www.gerlesborgsskolan.se !