“The void”, Judit Weegar i galler i GBZ, Gerlesborgsskolan Bohuslän, 25 – 27 januari, kl 12 – 17

Utställning i galleri GBZ: Judit Weegar, “The void”, 25-27 januari, kl 12-17.
“Genom att dra paralleller mellan fyra människoskapade platser undersöker Judit vilken attityd vi har till platser, vilka platser som har ett arkeologiskt värde och vilka som glömts bort. Hur kan en plats förbli outforskad?”