Thomas Wågström – Case Closed

Välkommen på vernissage lördag den 11 februari, kl. 12-15.

Utställningen pågår: 11/2 – 16/4

Thomas Wågström född 1955 är verksam som fotograf och curator. Wågströms fotografier rör sig mellan manliga världar och minnets poesi.
Han undersöker den mänskliga existensen och tillvarons gåtfullhet. Med sin personliga och egenartade bildvärld gestaltar han människans predikament på jorden.

”Bilderna är alla slående, har alla ett sug i sig, är alla fyllda till
brädden av stämning och mening, som betraktaren tar in omedelbart,
vid första ögonkastet. Och de hänger alla ihop, är alla relaterade till varandra, genom det temperament och den världsåskådning som de är uttryck för,
och som finns som en genomgående ton eller klang som är lätt att känna igen, men svår att definiera. De är existentiellt laddade, en repögla har en närvaro lika stor som en sovande soldat, bara för att den finns, tänker jag, och bilderna utforskar skillnaderna i sättet det som finns, finns på”.

Så skriver Karl Ove Knausgård i sin text till Thomas Wågströms senaste fotobok ”Case Closed” (2022). Boken är en sammanställning av 45 års fotograferande. Fotografier från tio tidigare utgivna böcker har tillsammans med ett tjugotal aldrig tidigare visade bilder vävts samman till en helt ny berättelse.

Thomas Wågström finns representerad med en stor kollektion på
Moderna museet, Stockholm, och bland annat på Nationalmuseum
och i Nan Goldin Collection. Han har haft ett tjugotal separatutställningar, t.ex. på Fotografiska 2015-16. Han var också en av de konstnärer som visades på Moderna museet under våren 2022 i utställningen ”Svenska förvärv – inblickar”.