Till minne av Marie Karlsson

Vår kära medarbetare Marie Karlsson har avlidit efter en tids sjukdom.
Marie var en person med ett stort varmt hjärta, alltid nära till skratt och en imponerande positiv syn på livet. Marie har varit anställd i Stiftelsen Gerlesborgsskolan, Bohuslän sedan 1983.
Stor saknad och våra tankar går till Maries nära anhöriga.

13/8 1966 – 1/12 2017.


Tungt haven äter på tidens berg
och bergen samlas i tidens hav.
Där skogen fanns djupnar fiskens dalar.
Där haven låg susar skogen sval.
Världsklockor tickar och rymden glimmar.
Allt växlar läge och ordningstal.

Så skrev Harry Martinsson, ur diktsamlingen Dikter om ljus och mörker, 1971.