Tove Axel-Nilsson Karlsson ställer ut i Galleri Mitt

KOMPASS MOT LUST

Till dessa målningar har jag intresserat mig utav Aleister Crowleys tes “do what tao wilt” om att söka sin egen väg och hitta ett högre jag.

Jag undersöker hur mina personliga val inom måleriet förhåller sig till det undermedvetna. Främst via västerländsk symbolism ifrån tarot och livets träd (Kabbalah). Jag försöker upptäcka ett bildspråk som är dolt.

Min praktik har gått ut på att sammanföra laddade bilder (minnen) från mitt liv med symbolism. I processen har jag lyssnat till spontana val och återkommande gjort nya upptäckter i bilden och vad den vill förmedla. Jag har gått ifrån att arbeta med sprayfärg och akryl till tempera och oljefärg, där jag varit nyfiken på pigmentens uttryck och råvarans ursprung och berättelse.

Tove Axel-Nilsson Karlsson

Galleri Mitt

Öppettider: kl 10 – 17, 18.1. – 20.1. 2023