Grundutbildningen i Stockholm

Undervisningen på Gerlesborgsskolans konstnärliga grundutbildning i Stockholm bedrivs genom kurser, workshops, seminarier, enskild handledning och föreläsningar. Återkommande varje vecka är studerandeutställningar, kroki, mentorsmöten och föreläsningar.

Parallellt med denna rytm pågår skolans kurser, vilka vanligen löper över tre veckor, med introduktion, seminarier/handledning och genomgångar av studerandes arbeten. Kurserna hålls av skolans huvudlärare och gästlärare, dessa är aktiva konstnärer och representerar flera konstnärliga uttryck.

Grundutbildningen i Stockholm ger en bred grund i fri konst och under året ges kurser i t.ex. teckning, måleri, teori, foto, animation, video, ljudkonst och performance.

Under utbildningens första år ligger betoningen på att tillägna sig grunderna i bildskapande, för att under det andra året fördjupa och utveckla ett eget uttryck och driva egna projekt.

Vi sätter stort värde på den levande dialogen med lärare och studerande. Föreläsningar i konsthistoria och konstteori varvas med föreläsningar med aktuella konstnärer och andra yrkesgrupper som formgivare, curators eller organisationer som är kopplade till konstlivet.
För att ta del av det samtida konstflödet görs regelbundet gallerirundor och studiebesök på konstmuseer, samt även en internationell studieresa.

Skolan har 74 studerandeplatser fördelade på två årskurser med lokaler i Hjorthagen. Varje studerande har en egen ateljéplats och en mentor som träffar ateljégruppen (9-10 personer) en gång i veckan. De studerande har tillgång till skolans lokaler/verkstäder även efter skoltid.

Schema och kursplan
Nedan finns schemat för vårterminen 2020:

Schema VT-2020

Statistik
Varje år antas flera av våra studerande till högre studier. Studerande antagna till konstnärliga högskolor från Gerlesborgsskolan i Stockholm:

2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Skolan arbetar också för att studierna ska utgöra en grund för fortsatt konstnärligt arbete på egen hand genom samarbeten med externa aktörer. Några av våra senaste samarbeten:

Black Sheep/Råmaterial >>
Postmuseum >>
Galleri Helle Knudsen >>

Utbildningen bedrivs med statsbidrag och står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan >>

Studierna är på heltid och studiemedelsberättigade 40 veckor per läsår, enligt avdelning A3 (tidigare A2) för studiemedel hos CSN. Möjlighet finns att söka merkostnadslån för terminsavgift och studieresa. Terminsavgiften för läsåret 2019/2020 är 11 000:- per termin, 22 000:- för hela läsåret. Utbildningen kategoriseras som Konst- och kulturutbildning av CSN.

Sök till Gerlesborgsskolan!
Klicka här för att komma direkt till ansökningshandlingarna.

 

Utbildningen och statistikLärare
LokalerUtställningar