Utbildningen

 

”När jag kom till konsthögskolan efter mina år på Gerlesborgsskolan i Bohuslän märkte jag att jag trots min korta erfarenhet inom konsten hade med mig mer i mitt kunskapsbagage i jämförelse med andra klasskompisar på konsthögskolan.” – Madeleine Kozma, 2017

Den konstnärliga grundutbildningen kräver inga förkunskaper utöver ett djupt intresse i konstnärligt skapande. Vi månar om att skapa ett öppensinnat klimat och ett levande samtal om konst i studerandegruppen och tar vara på de intressen, kunskaper och erfarenheter som de studerande bär med sig in i utbildningen. Skolans huvudlärare och gästlärare är alla aktiva konstnärer på hög nivå och sammantaget erbjuder de både bred och djup kunskap i den samtida konsten, konstnärliga material och hantverk samt i konstnärliga processer.

Undervisningen sker i tematiska kurser med kortare delkurser vilka ger både praktiska och teoretiska kunskaper samt individuell fördjupning. Kurserna hålls av skolans huvudlärare och gästlärare och innehåller övningar, föreläsningar, handledning och genomgångar individuellt och i grupp, studiebesök och resor. Kurser i konsthistoria och teori, självstudier samt orientering i olika produktionssätt, plattformar, försörjningsmöjligheter, finansiering och stödformer inom konstfältet, är återkommande under hela utbildningen. Undervisningsspråket är främst svenska och delvis engelska.

Varje studerande får en egen ateljéplats i ateljébyggnaden. Alla studerande ingår där i en mentorgrupp tillsammans med studerande i närliggande ateljéer. Mentorgrupperna har månadsvis regelbundna möten i form av grupphandledningar med fokus på det egna konstnärliga arbetet. De studerande utvecklar det egna konstnärskapet genom att delta i kurser, eget skapande i ateljén, i möte med andra konstnärskap och i fördjupande samtal enskilt och i grupp om konst och konstnärliga processer. Mentorgrupperna är även en metod för att skapa en miljö med respekt, trivsel och gemenskap. Vi sätter stort värde på det levande samtalet med kritiskt tänkande, praktiska och filosofiska frågor, ifrågasättande av normer och strukturer, och att göra detta i en trygg men öppensinnad miljö.

Varje vår genomför vi två, för årskurs ett och två gemensamma grupputställningar, en på skolan och en på Galleri Solhem, ett lokalt galleri som under vårens konstrunda drar en mycket stor publik. Under utbildningens andra år har de studerande en egen separatutställning i skolans studerandegalleri där även ettorna deltar aktivt i de gemensamma genomgångarna av utställningarna.

Under 2016 gick studieresan till biennalen för samtida konst i Berlin, och 2017 reste hela skolan till Documenta 14 i Kassel. Utöver detta gör skolan varje år en kortare resa för studiebesök i till exempel Oslo eller Göteborg.

Utbildningen bedrivs med statsbidrag och står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan: https://www.konstkulturutbildning.se/Om-utbildningarna Terminsavgiften för läsåret 2018 – 19 är 11 000 per termin, 22 000 kr för hela läsåret. Studierna är på heltid och studiemedelsberättigade 40 veckor per läsår, avdelning A 2 för studiemedel hos CSN. Möjlighet finns att söka merkostnadslån för terminsavgift och studieresa. Utbildningen kategoriseras som Konst- och kulturutbildning av CSN.

Utbildningens upplägg >>

Klicka här för att komma direkt till ansökningshandlingarna.

Utbildningen Pedagogik och lärare
Lokaler Leva och bo i Gerlesborg
Röster om skolan Aktuellt