Utbildningen

”När jag kom till konsthögskolan efter mina år på Gerlesborgsskolan märkte jag att jag trots min korta erfarenhet inom konsten hade med mig mer i mitt kunskapsbagage i jämförelse med andra klasskompisar på konsthögskolan.” – Madeleine Kozma

Den konstnärliga grundutbildningen kräver inga förkunskaper utöver ett djupt intresse i konstnärligt skapande. Vi månar om att skapa ett öppensinnat klimat och ett levande samtal om konst i studerandegruppen och tar vara på de intressen, kunskaper och erfarenheter som de studerande bär med sig in i utbildningen. Skolans huvudlärare och gästlärare är alla aktiva konstnärer på hög nivå och sammantaget erbjuder de både bred och djup kunskap i den samtida konsten, konstnärliga material och hantverk samt i konstnärliga processer.

Undervisningen sker i tematiska kurser med kortare delkurser vilka ger både praktiska och teoretiska kunskaper samt individuell fördjupning. Kurserna hålls av skolans huvudlärare och gästlärare och innehåller övningar, föreläsningar, handledning och genomgångar individuellt och i grupp, studiebesök och resor. Kurser i konsthistoria och teori, självstudier samt orientering i olika produktionssätt, plattformar, försörjningsmöjligheter, finansiering och stödformer inom konstfältet, är återkommande under hela utbildningen. Undervisningsspråket är främst svenska och delvis engelska.

Varje studerande får en egen ateljéplats i ateljébyggnaden. Alla studerande ingår där i en mentorgrupp tillsammans med studerande i närliggande ateljéer. Mentorgrupperna har månadsvis regelbundna möten i form av grupphandledningar med fokus på det egna konstnärliga arbetet. De studerande utvecklar det egna konstnärskapet genom att delta i kurser, eget skapande i ateljén, i möte med andra konstnärskap och i fördjupande samtal enskilt och i grupp om konst och konstnärliga processer. Mentorgrupperna är även en metod för att skapa en miljö med respekt, trivsel och gemenskap. Vi sätter stort värde på det levande samtalet med kritiskt tänkande, praktiska och filosofiska frågor, ifrågasättande av normer och strukturer, och att göra detta i en trygg men öppensinnad miljö.

Varje vår genomför vi två, för årskurs ett och två gemensamma grupputställningar, en på skolan och en på Galleri Solhem, ett lokalt galleri som under vårens konstrunda drar en mycket stor publik. I år äger Vårutställningen rum 9 – 13 april. Under utbildningens andra år har de studerande en egen separatutställning i skolans studerandegalleri där även ettorna deltar aktivt i de gemensamma genomgångarna av utställningarna.

Under 2017 gick studieresan till Documenta 14 i Kassel, 2018 reste hela skolan till Amsterdam och 2019 till Berlin. Utöver detta gör skolan varje år en kortare resa för studiebesök i till exempel Oslo eller Göteborg.

Utbildningen bedrivs med statsbidrag och står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan: https://www.konstkulturutbildning.se/Om-utbildningarna Terminsavgiften för läsåret 2019 – 20 är 11 000 per termin, 22 000 kr för hela läsåret. Studierna är på heltid och studiemedelsberättigade 40 veckor per läsår, avdelning A3 för studiemedel hos CSN. Möjlighet finns att söka merkostnadslån för terminsavgift och studieresa. Utbildningen kategoriseras som Konst- och kulturutbildning av CSN. Terminstiderna sträcker sig från 19 augusti 2019 till 3 januari 2020 och vårterminen 7 januari till 22 maj 2020.

Utbildningsstipendium

Gerlesborgsskolan utlyser utbildningsstipendium i form av kostnadsfritt boende vid den underbart vackra Bottnafjorden i Gerlesborg. Stipendierna kan sökas av alla som är 18 år eller äldre och inte beviljats studiestöd från CSN. Stipendiaterna bor i separat rum me delat pentry ett stenkast från skolbyggnaden. Syftet med stipendiet är att bidra till ökade möjligheter för studerande i behov av stöd för att gå utbildningen. Ansökningar behandlas löpande från och med 20 maj 2019 och bedöms av en stipendienämnd. Har du frågor hör gärna av dej till Claudia Theel, utbildningssamordnare, tel: 0523 517 10, 070 245 48 07, claudia@gerlesborgsskolan.se

Utbildningens upplägg >>

Klicka här för att komma direkt till ansökningshandlingarna.

UtbildningenPedagogik och lärare
LokalerLeva och bo i Gerlesborg
Röster om skolanAktuellt