Utforska temperans speciella lyskraft!

Utforska temperans speciella lyskraft! Carina Paulsson håller kurs "Tempera", 16-21/1 2018, Gerlesborgsskolan Bohuslän!

Utforska temperans speciella lyskraft! Carina Paulsson håller kurs “Tempera”, 16-21/1 2018, Gerlesborgsskolan Bohuslän!