Utforska temperans speciella lyskraft!

Utforska temperans speciella lyskraft! Carina Paulsson håller kurs "Tempera", 16-21/12 2018. Konstkursprogram 2018: www.gerlesborgsskolan.se/konstkurser

Utforska temperans speciella lyskraft! Carina Paulsson håller kurs “Tempera”, 16-21/12 2018. Konstkursprogram 2018: www.gerlesborgsskolan.se/konstkurser