Utställning årskurs 2 i lilla galleriet

Titel: Organism/ mekanism
Tvåorna har under våren arbetat med kursen drömmar, där de tillsammans arbetat fram ett tema kring återbruk med titeln organism/ mekanism. Projekten har skapats individuellt och tagit olika riktningar, de möts slutligen i denna utställning, som är den sista som eleverna gör på Gerlesborgsskolan.