Utställning Galleri Gerlesborg: Den allmänna ordningen och den inre säkerheten av David Larsson

I utställningen Den allmänna ordningen och den inre säkerheten av David Larsson samsas olika spår, dokument och gestaltningar av ett samtidshistoriskt skeende: fotografier, gamla furumöbler med inskriptioner, myndighetsdokument monterade i ramar på blå och gul bakgrund och ett antal upphittade föremål.

David Larsson är ny lärare vid Gerlesborgsskolan Stockholm fr o m hösten 2018.

David Larssons utställning Den allmänna ordningen och den inre säkerheten öppnar på Galleri Gerlesborg, Gerlesborgsskolan Bohuslän onsdag  23 maj kl 18.30-20.00, utställningen pågår t o m 15 juli 2018.

Den allmänna ordningen och den inre säkerheten
Den 12 oktober 2015 meddelade den svenska regeringen beslutet att tillfälligt återinföra gränskontroll vid inre gräns. I den skriftliga redogörelsen står det: ”Bland annat bedömer Polismyndigheten att den allmänna ordningen och den inre säkerheten i nuläget är hotad.” Gränskontrollerna skulle i detta första steg gälla i 10 dagar. Därefter har de förlängts flera gånger och kontrollerna är fortfarande kvar nu på våren 2018.

En dryg månad senare, den 24 november 2015 kallar statsminister Stefan Löven och dåvarande vice stadsminister Åsa Romson till presskonferens och meddelar att ”Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande”. Bland annat innebär detta att ”anpassa Sveriges lagstiftning till EU:s miniminivå” vad det gäller rätten att söka asyl. I ett slag går Sverige från att ha en av EU:s mest generösa asyllagstiftningar till att ha en av de hårdaste.

Samtidigt brinner det på svenska asylboenden. Under en period på hösten 2015 rapporteras det nästan dagligen om bränder och försök till brandattentat på flykting- och asylboenden. Sedan dess har rapporteringen minskat men bränderna har fortsatt även om det nu inte sker lika ofta. Exakt hur många sådana här bränder och brandrelaterade incidenter som inträffat är svårt att säga. Myndigheter för Samhällsskydd och beredskap, MSB, uppgav i en sammanställning i juni 2016 att det hade varit totalt 180 insatser till bränder i flyktingboenden under perioden 1 januari 2012-15 maj 2016. Polisen räknar, i ett internt dokument från februari 2017 till 112 brandrelaterade händelser på flyktingboenden bara under 2016.

Konstnären David Larsson har gått igenom nyhetsartiklar i lokal- och rikspress från och med 1 januari 2014 och hittat drygt 160 händelser fram till augusti 2017. Han har sedan börjat resa runt för att besöka dessa platser och fotografera.

Oavsett hur man räknar är det en enorm ökning av bränder. Och även om en del av bränderna är rena olyckor, och det i många fall inte går att ta reda på vad som hänt så står det ändå klart att en stor andel är anlagda, ibland av människor som bor på boendena och ibland av externa gärningsmän. Vilka historier ligger bakom dessa händelser? Och på vilket sätt kommer vi att minnas dem i framtiden?

I en växande serie fotografier möter vi platser som existerar bortom den enskilda händelse som är orsaken att de avbildats. Som betraktare möter vi bilder av ett å ena sidan vardagligt Sverige som vi kanske många känner igen, och å andra sidan är dessa platser i centrum för ett ohyggligt historiskt och politiskt skeende som rymmer historier om våld, hat, flykt och utsatthet.

I utställningen samsas olika spår, dokument och gestaltningar av detta samtidshistoriska skeende: fotografier, gamla furumöbler men inskriptioner, myndighetsdokument monterade i ramar på blå och gul bakgrund och ett antal upphittade föremål.

David Larsson är född och uppvuxen i Uppsala i början av 1980-talet. I Larssons praktik spelar föremål en central roll som bärare av social och politiska historier såväl som förmedlare av affekter. Larsson arbetar med installationer där utställningsrummet fungerar som ett verktyg för att gestalta frågor och känslor kring ett specifikt ämne. David Larsson har haft soloutställningar på Konsthall C i Stockholm (2017), Haninge Konsthall (2014), BLOKK Bergen (2013) och Galleri Mejan (2012). Han har deltagit i grupputställningar på bland annat Norrköpings Konstmuseum, Passagen Konsthall, Linköping (2015), Kungl. Konstakademien, Stockholm (2015), Skånes Konstförening, Lund (2016) och Malmö Konstmuseum (2016).

www.davidlarsson.net

David Larsson är ny lärare vid Gerlesborgsskolan Stockholm fr o m hösten 2018.

David Larssons utställning Den allmänna ordningen och den inre säkerheten öppnar på Galleri Gerlesborg, Gerlesborgsskolan Bohuslän onsdag  23 maj kl 18.30, utställningen pågår t o m 15 juli 2018.