Utställning i Galleri Gerlesborg: Karl & Carl

Ändhållplats
Utställning i Galleri Gerlesborg

Förlängd utställningsperiod!
27 juni–22 augusti

Öppettider från och med 2 augusti:
måndag – söndag
Kl 11:00 – 14:00

Ändhållplats kan referera till sista stationen på en buss- eller tåglinje. Kanske är den en myllrande järnvägsstation där man köper en tidning och byter tåg. Kanske är det en ödslig ickeplats i utkanten av ett industriområde där bussen vänder för att fem minuter senare köra samma runda en gång till. 
 
Ändhållplats kan också används i överförd betydelse, för att beteckna slutpunkten för en tankegång, en ideologi, en politisk eller konstnärlig rörelse, en civilisation eller en människas liv. Vi kan till exempel tala om ”nihilismens ändhållplats” eller i en nekrolog skriva att någon ”efter en tids sjukdom nått livets ändhållplats”.  
 
Men ett slut kan också vara en början. Roger Penrose, Nobelpristagaren i fysik, menar att vår Big bang bara är en i raden av flera. I universums slutskede, när det expanderat oändligt och tiden upphört, har vi en fysik utan massa. Det gör att skalan inte längre spelar någon roll. Universum kan inte veta om det är stort eller litet, vilket ger förutsättningar för en ny Big bang.
 
Människan, till hälften apa, till hälften kosmisk intelligens, närmar sig ändhållplatsen för sin egen självförståelse. Den senaste geologiska epoken bär namn efter henne själv, antropocen. Överallt där människor etablerat sig ser vi en utarmning av artrikedomen. Det mesta av den megafauna som en gång rörde sig på jorden utrotades av människor redan på stenåldern. Vad gör man när man upptäcker att man själv är ett skadedjur?
 
Utställningen ”Ändhållplats” riktar blicken mot människan (dessa vandrande matsmältningssystem med ovanligt höga tankar om sig själva) och hennes relation till planeten, universum, livet och döden.

Om konstnärerna:
Konstnärsduon Karl & Carls arbeten kännetecknas av en febrigt flimrande upptagenhet vid detaljer och fragment. I en snirklande dialog, vadar de genom poesins våtmarker, där missuppfattningar leder till överraskningar och nya betydelser befriar betraktaren från fast mark att stå på. I ett större perspektiv handlar Karl & Carls verk också om gränsdragningar, att undersöka glidningen mellan minne och fiktion, samt att ifrågasätta ordningar som definierar människans och civilisationens bräckliga villkor.

Karl & Carl (Karl Hedin och Björn Carl Perborg) är mest kända för sina lekfulla skulpturer, dokumentärer och animationer, impregnerade av humor, allvar och en envis förundran inför allt som tas för givet eller betraktas som normalt.