Utställning: Mikaela Steby Stenfalk

Copy Collection

Mikaela Steby Stenfalk i Galleri Gerlesborg
vernissage 26 Februari kl 18:30
utställningen står till och med 30/3
“I en värld som hela tiden växer, reproducerar och arkiverar sig själv digitalt ökar värdet av representation och display. Allt oftare upplever vi vår fysiska omgivning genom internets och teknologins ögon, vilket ger oss annorlunda och nya perspektiv. Tillsammans med en stark tro på utveckling och teknologi vill jag med min verksamhet reflektera över vårt alltmer omfattande förhållande till det digitala landskapet.”
Mikaela Steby Stenfalk (1990) är en formgivare, arkitekt och konstnär från Sverige. Hon erhåller examen från Man & Media vid Design Academy Eindhoven (2018) och Arkitektur vid Kungliga Tekniska Högskolan (2017).
Under hashtaggen #venusdemilo finns 58 796 bilder på Alexandros of Antiochs Venus de Milo. Men bilderna föreställer inte enbart Antiochs original på Louvren, utan även kopior på statyn från olika delar av världen. Med hjälp av fotogrammetri smälter bilderna samman och skapar ett nytt digitalt original som visar det fragmenterade minne av skulpturen vi kollektivt bygger upp på sociala medier.
Välkomna!