UTSTÄLLNING: ÖGONBLICK

Ögonblick – En utställning i konsthallens fönster.

Utställningen presenterar ljud, video och installation av Josefina Björk, Karolin Kent, Linnea Hansander och Benny Nemerofsky Ramsay. De fyra medverkande konstnärerna visar verk som i sin form undersöker fönstrets och skärmens gräns. Som publik bjuds du på olika vis in att delta i verken – på plats utanför konsthallen eller genom gerlesborgskonsthall.se.

Utställningens titel ÖGONBLICK anspelar på att fönster ofta kallas för husets ögon. När du tittar in på utställningen tittar den också tillbaka på dig. Verken i utställningen utforskar bland annat kommodifiering av intimitet, gay cruising, identitet och ögonkontakt i en digital tid. I två av utställningens verk behöver du, även på plats vid konsthallen, använda din egen smart-phone eller surfplatta och ha med egna hörlurar. Under öppettider finns en utställningsvärd på plats utanför konsthallen som leder en visning av utställningen varje dag kl 13:00 samt kan ge information om skolans konstkurser och sen anmälan till grundutbildningen.

Samtidigt öppnas även utställningen AT A THIRD GLANCE med vårens ”hemresidens”-konstnär Joar Torbiörnsson, som under sin arbetsperiod har ägnat sig åt ett utforskande teckningsprojekt. AT A THIRD GLANCE visas i Galleri Gerlesborgs fönster samt på gallerigerlesborg.se.

 DUBBELVERNISSAGE

15:30 Invigning
16:00 Live-musik med Dogpark
Plats: Utanför Gerlesborgs Konsthall

ÖPPETTIDER
Tis – Sön 11:00 – 17:00
Fri entré
Utställningen pågår till 9 augusti 2020

VARMT VÄLKOMNA!

MEDVERKANDE KONSTNÄRER

JOSEFINA BJÖRK
Josefina Björks verk tar ofta formen av situationer där publiken deltar aktivt och ryms inom ramen för allomslutande performance. Situationerna utspelar sig i brytpunkten mellan det psykologiska och det strukturella och undersöker bland annat hur gruppdynamik kan användas för att avslöja samtida dilemman. Situationerna utspelar sig på bekanta samhällsinstitutioner, såsom en online‐service som undersöker kommodifieringen av intimitet. Hon är med och driver konstplattformen Ställbergs gruva, i en järnmalmsgruva utanför Kopparberg och har skapat verk för bla: MDT, Tur‐teatern, Skogen, Gbg stadsmuseum och Riksteatern.
www.josefinabjork.com

LINNEA HANSANDER
Linnea Hansander arbetar interdisciplinärt med upplevelser och iscensättningar, och försöker skapa upplevelsen av att vara djupt i fantasi, lek eller dröm. Hansander använder framförallt sociala och rumsliga installationer, textil, dockor och video. Teman som återkommer i arbetet är känslor och minnen, hur kontakt fungerar och skapas och de olika utrymmen mellan och inuti människor där känslor och upplevelser utspelar sig. Hansander bor och arbetar i Stockholm och tog sin MFA Konstfack 2018.
https://linneahansander.com/

KAROLIN KENT
Karolin Kent har sin bas i flera angränsande discipliner, med tonvikt på rörelsebaserad och visuell konst. Sedan 2011, har hon varit verksam inom tvärdisciplinär scenkonst, performance och visuell konst nationellt och internationellt. Kent intresserar sig för sammanhang utanför de konstnärliga institutionerna samt inom angränsade fält som pedagogik, rehabilitering, terapi och aktivism. Hennes konstnärliga metoder är improvisatoriska, experimentella, interdisciplinära och somatiska.
http://www.karolinkent.se/

BENNY NEMEROFSKY RAMSAY
Benny Nemerofsky Ramsays konstnärliga arbete förmedlar känslomässiga möten med musikaliska, konsthistoriska och queera material samt uppmuntrar till fördjupad lyssning och empatisk betraktning. I hans arbeten kan du hitta ljudguider, klockor, buketter, keramiska vaser, förtrollade skogar, fällbara skärmar, gammelgays, glitter, guldblad, kärleksbrev, imaginära målningar, madrigaler, megafoner, speglar, nakna män, könsbytande blommor, teckenspråk, undertexter och röster från fåglar, pojk-sopraner, altstämmor, kontratenorer och sirener. Nemerofsky Ramsay är född i Montreal men är numera baserad i Paris.
http://www.nemerofsky.ca/

ÖVRIG INFO

Gerlesborgsskolan följer folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska smittspridning av Covid-19. Därför är sommarens program delvis förändrat. Vi håller konserter utomhus med en maxgräns på 50 personer. Sommarens utställningar upplevs från utsidan, genom galleriets fönster samt online. Alla besökare uppmanas att hålla social distans, god handhygien och stanna hemma om en känner sig sjuk.