Utställning på Väggen

UTSTÄLLNING PÅ ÖPPNA PLATTFORMEN “VÄGGEN”

Christina Ärlestig, bildkonstnär visar Målningar på “VÄGGEN” på Gerlesborgskolan
Utställningen står 3-29 juli.
Välkomna!