Utställning: Peter Stridsberg

Hemväg genom himlarandens kant
En utställning i Galleri Gerlesborg
16 Oktober – 17  November

Vernissage och Föreläsning 16 Oktober kl 18:30

Peter Stridsberg har spenderat fyra veckor som gästande residenskonstnär på Gerlesborgsskolan i Bohuslän. I en utställning i Galleri Gerlesborg och en föreläsning i samband med vernissagen den 16 oktober kommer han prata om sitt konstnärskap och arbetsprocess under residensperioden. Residenset är ett resultat av det Open Call skolan utlyste tidigare under sommaren.

Med fotografiska scener arbetar Stridsberg med att skapa förståelse om hemmets betydelse för människan. I sina storskaliga fotografiska projekt strävar han efter att skapa iscensatta moment i stunden som visar uppgörelser med hemmet och dess omgivning. Stridsberg bygger scenografier och anpassar miljöer till varje iscensatt fotografi för att bryta ner begreppet om tid och fokuserar på att skapa illusioner som undersöker människans tillvaro och kärna. Med sitt enkla och vida perspektiv vill han få människan att stanna upp och mötas av föreställningar om människans leverne.

Restaurangen håller öppet!

Fri Entré!

Välkomna!