Utställning: Sill, järn, krut, människor och socker

Sill, järn, krut, människor och socker

Rut Karin Zettergren och Olando Whyte

Galleri Gerlesborg

Vernissage 4/9 kl 18:30

Performance 14/9 kl 13:00 (Som en del av vår gratis bussresa i samband med Gibca extended 14/9)

I samband med  Göteborgs Internationella Konstbiennal och deras program för Gibca Extended presenterar Gerlesborgsskolan en utställning med svenska konstnären Rut Karin Zettergren och Jamaicanska dansaren Olando Whyte i Galleri Gerlesborg. I utställningen visas delar av deras pågående projektet Sill, järn, krut, människor & socker med fokus på 1700-talets stora sillperiod i Bohuslän och sockerboom i Jamaica.  

Projektet i sin helhet undersöker arvet från den historiska triangelhandel där varor som sill, järn, vapen, slavar och socker skeppades över atlanten mellan 1500-talet till mitten av 1800-talet. Whyte och Zettergren närmar sig ämnet från flera håll, såväl historisk, geografiskt, politiskt och undersöker hur den maktbalans och koloniallitet som handeln skapade har format kulturarv och fortsätter att påverkar samtiden. Inom projektet besöker Whyte och Zettergren platser som var kopplade till triangelhandeln i Sverige, England, Ghana och Jamaica för att göra performance med historieberättande, dans och objekt gjorda av de materialen som de olika platserna producerat och exporterat. Gerlesborgsskolan med sitt läge vid kusten i Bohuslän blir genom dess koppling till Sveriges export av saltsill till de dåvarande slavkolonierna i Västindien en av dessa vilket belyses i utställningen i Galleri Gerlesborg. 

Utställningen står till och med 6/10 2019. 

Välkomna!