Utställning: The Making and Breaking of an Icon / Ritual Washing

Soloutställning i Galleri Gerlesborg med Nada Ali

Öppettider
1 september – 3 oktober
Kl 11:00- 14:00

I tider av politiska, ekologiska och sociala kriser hanterar The Making and Breaking of an Icon / Ritual Washing den osäkerhet som vi alla ställs inför i förhållande till historiska, samtida och framtida scenarier. Nada Alis verk tar sin utgångspunkt i ikonoklastiska idéer och mer konkret i en egengjord ikon, en keramikskulptur i större storlek än en människa, med flera armar och händer. Den tunga ansiktslösa skulpturen, som verkar omfamna sig själv, är gjord av lera. Ett levande material med egen agens som bär på rester av både mänskliga och icke-mänskliga liv. I verket behandlar Nada Ali frågor om förlust, sorg och skuld. Hur mycket kan vi bära och hur förbereder vi oss för det oförutsedda?

Nada Ali arbetar med installation, skulptur, och performance. Hon tar ofta utgångspunkt i personliga erfarenheter för att vidga dem till kollektiva. Genom att skapa konnotationer mellan bild och berättelser i olika lager väver hon samman dem med grund i existentiella varseblivningar. Nada Ali är född 1988 och har en magisterexamen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2021. Sedan tidigare har hon en kandidatexamen i fri konst från universitetet i Damaskus i Syrien med inriktning muralmåleri.