Utställningar i Stockholm

Varje måndag eftermiddag är det vernissage för våra studerandeutställningar med efterföljande samtal. Studerande i årskurs 2 gör varsin separatutställning, medan årskurs 1 ställer ut i grupper.
Utställningarna sker antingen i skolans galleri eller i det ena trapphuset.

I april eller maj har dessutom Gerlesborgsskolan sin årliga vårutställning i Stockholm. Då används hela huset som utställningslokal.

Nedan kan du se dokumentationer från våra aktuella studerandeutställningar.

Utbildningen och statistikLärare
LokalerUtställningar