Vad får man lära

Vad får man lära sig på Gerlesborgsskolan? Hör David Larsson, en av alla våra fantastiska lärare!

Vad får man lära sig på Gerlesborgsskolan? Hör David Larsson, en av alla våra fantastiska lärare!