Välkomna på vernissage på Galleri Gerlesborg onsdag 25 oktober

Stillbild från videoverk

Blue, Annika Larsson 25/10–10/12, Gibca Extended

Fri entré, vardagar 9-17

Annika Larssons videoinstallationer utforskar makt, kontroll och mänskliga relationer. I långsamma närbilder av enkla gester och handlingar eller bilder ur massmedia skapar hon fragmentariska berättelser. Hon undersöker hur vi och våra kroppar rör oss, agerar och reagerar med vår tid.
Verket Blue från 2014 består av ett omfattande arkiv av fotografiska bilder och videosekvenser hittade på internet. Den franske författaren och filosofen Georges Batailles roman Blue of noon från 1935 skrevs under fascismens framväxt i Europa och är utgångspunkten för verket. Nyckelord ur texten har legat till grund för sökandet efter samtida bilder och videor på internet. Verket berättar om ett Europa med ökande nationalism och främlingsfientlighet, känslan av en växande frustration och maktlöshet likt den huvudpersonen i boken upplever.