Viktigt att tänka på när en väljer utbildning!

I det framtida arbetslivet krävs bredd i kunskaper, planering och samspel mellan människa, hjärna och händer. Vi måste kunna flera olika saker, inte bara vara specialiserade. Våra behov att utvecklas och lära nytt genom hela livet kommer att öka och behöva mötas. Därför behövs Gerlesborgsskolan.

Barn som växer upp idag kommer att ha yrken som ännu inte finns. En del jobb och arbetstillfällen kommer försvinna på grund av digitalisering, automatisering och globalisering, andra jobb kommer att finnas kvar men med ändrad karaktär. Mycket av lärandet som efterfrågas är nära relaterat till kreativitet och empati vilket talar för att framtiden ser ljus ut för konst och kulturutbildningar. Vilket kunnande kommer att behövas?

Detta är en väsentlig fråga för den som ska välja utbildning. Maskiner är bra på repetitiva saker, men dåliga på lyhördhet för skiftande behov. Enligt Tony Wagner vid Learning Policy Institute är det särskilt sju kompetenser som behövs: Kritiskt tänkande och problemlösning, samarbete och interaktion, muntlig och skriftlig kommunikation, bedöma och analysera information och nyfikenhet och fantasi.

I Kreametern, en rapport från Tillväxtverket, presenteras kreativa yrken och företag som ett snabbt växande område. Gerlesborgsskolan är bra på att lära ut dessa kompetenser. Våra kursdeltagare tränas i de här färdigheterna. De kommer att behövas i kulturella och kreativa yrken, i alla kreativa processer överlag, i alla branscher. Eller som elevrådet själva uttrycker det: ”Vi är inte bara framtidens konstnärer utan framtidens kulturella kapital”. ”Våra kurser är nytänkande”.

Lärarna på Gerlesborgsskolan arbetar mycket nära konstscenen som den ser ut idag vilket är en förutsättning för att utbildningen ska matcha den kunskap som krävs inom samtidskonsten idag. Exempelvis medverkar lärare knuta till skolan och konstnärer som nyligen ställt ut hos oss på Moderna Museets utställning som lyfter fram de viktigaste konstnärerna just nu. Där visas även verk av Ingela Ihrman som utbildat sig i Gerlesborg och nu representerar Sverige på Venedigbiennalen som är ett av världens mest prestigefyllda konstevenemang. Gerlesborgsskolan Bohuslän deltar i debatten om vad en konst och kulturutbildning kan vara idag. Ett bevis för detta är att tre av våra lärare medverkar i de senaste numren av de mest lästa konsttidningarna.

Vi ser det som vår uppgift att stödja kulturskapande och bidra till konstens utveckling i trakten. Gerlesborgsskolan i Bohuslän erbjuder livslångt lärande i kreativa processer med hög kvalitet. Platsens historia och utbytet mellan skolan och konstnärerna i trakten gör Gerlesborgsskolan unik.

Oavsett yrke finns det också ett egenvärde i att bilda sig, studera konst och träna att självständigt formulera sig i ord och bild. Det är viktigare nu än någonsin att vi arbetar aktivt för att förstå vad det betyder att vara människa i vårt samhälle idag. När vi står inför stora utmaningar kring klimatet, politiska splittringar och höga informationshastigheter.

Konsten ”desautomatiserar”, den gör vår verklighet verklig för oss, vårt språk och vår blick mer uppmärksam. Vad konsten kan göra är utmana våra vanliga, invanda, sätt att tänka och tala – kulturskapande kompetenser behövs – för individens personliga hållbarhet och för samhället i stort.

Elin Wikström, verksamhetsledare, Stiftelsen Gerlesborgsskolan och kollegiet vid Gerlesborgsskolan Bohuslän.