Vem bygger landet? Utvecklingskonferens 16-17 november 2015

620-vem-bygger-landet

Vi bjuder nu in till årets novemberkonferens på temat:

Vem bygger landet? Hur kan vi ge utrymme och kraft åt de invånare som väljer att leva och verka i Tanums kommun – samhällsutveckling med landsbygdsfokus i samverkan.

Vi erbjuder dig att inspireras av Clara Bodén, ung dokumentärfilmare från Jämtland och Lasse Landin, klubbchef Östersunds FK som kommer att tala om vikten av att tänka nytt och annorlunda när det gäller utvecklingsarbete. Vi kommer också att genomföra en workshop under ledning av Christer Asplund, konsult och internationell expert på Place Marketing och Place Management. Christer Asplund har gett ut fyra böcker kring platsutveckling. Som konsult har han arbetat på 100-tals platser i Europa och Asien för att hjälpa städer och orter att skapa lokal attraktion.

Förutom att inspireras, nätverka och kompetensutveckla dig kommer du också att bidra aktivt till det viktiga arbetet med en positiv utveckling av Tanums kommun.

Varmt välkommen!

Datum: 16-17 november 2015

Plats: Gerlesborgsskolan, Gerlesborg 1, 457 48 Hamburgsund

Pris: 650 kr (inkl. två luncher, middag, kaffe och kvällsföreställning)

Anmälan: jesper@gerlesborgsskolan.se alt. 0732-48 40 48. Sista anmälningsdag 10 november. OBS! Förlängd anmälan. Anmälan är bindande. Begränsat antal platser.

Konferensen organiseras i samverkan mellan:
Birgitta Andrén Åkerblom & Jesper Eng, VD respektive kultur- och kommunikationsansvarig Gerlesborgsskolan, Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare Tanums kommun, Eva Pettersson, kultur- och fritidschef Tanums kommun, Michael Norlind, Centrum för scenisk rörelse och eget skapande och Maggie Ciprian-Olevik, Företagarna Tanum.

loggor konferens

PROGRAM
Konferens, 16-17 november Gerlesborgsskolan

Måndag, 16 november

12.00 Lunch

12.30 Välkomna och introduktion – Paul Carlsson, barn- och utbildningsnämndens ordförande i Tanums kommun m fl.

12.45 Clara Bodén
Dokumentärfilmare från Jämtland som gjort Guldbaggenominerade filmen LGH+ BIL + allt jag har och äger som är en personlig reflektion om att växa upp i ett land som mycket snabbt urbaniseras och om det urbana som norm.

13.30 – 15.30 Christer Asplund
Hur lockar vi fler människor, etableringar och besökare till Tanums kommun? Välkommen att inspire- ras av Christer Asplund, konsult och internationell expert på Place Marketing och Place Management. Christer Asplund har gett ut fyra böcker kring platsutveckling. Som konsult har han arbetat på 100-tals platser i Europa och Asien för att hjälpa städer och orter att skapa lokal attraktion. Han kommer att ge sin syn på platsutveckling och inspirera kring hur Tanums kommun kan välja väg framåt!

15.45 – 17.45 Arbetspass Place Management under ledning av Christer Asplund

18.00 Middag

19.30 Michael Norlind, Eva Dal och Harald Svensson framför en scenisk kavalkad som bygger på pianospel och förundran över tillvaron. Michael Norlind och Eva Dal är verksamma som scenkonstnärer, bosatta i Tanums kommun sen tidigt 90-tal. Harald Svensson är legendarisk jazzpianist baserad i Göteborg.

Tisdag 17 november

8.30 – 9.30 Återkoppling från dagen innan – Christer Asplund.

9.45 – 10.45 Eva Idmark-Andersson, kulturstrateg kommunalförbundet Skaraborg gör en genom- gång av och visar hur de konkret tänker och arbetar med resultatet av projektet Kreativa kraftfält i Skaraborg. Ett systerprojekt till Kreativa Kraftfält Fyrbodal som syftar till att kartlägga kulturen som tillväxtfaktor och hur sambandet mellan kultur, kreativitet och innovationsdriven ekonomisk tillväxt kan se ut.

11.00 – 12.00 Lasse Landin
Klubbchef Östersunds FK som berättar om ett annorlunda sätt att arbeta med fotboll och kultur för att växa som lag och människa.

12.00- 12.30 Sammanfattning, avslut etc.

12.30 Lunch

loggor konferens