Elevutställningar Stockholm

RSS

Under år två på vår konstnärliga grundutbildning på Gerlesborgsskolan Stockholm har studenterna varsin soloutställning i antingen galleriet eller i trapphuset. Gallerierna ligger i skolbyggnaden i Hjorthagen.