Vernissage Galleri Gerlesborg, Talking hands av Emanuel Almborg, 13 sept 18.30


Vernissage av utställningen Talking Hands, av konstnären Emanuel Almborg.
Talking Hands är ett filmprojekt om 60-talet på Zagorskskolan, en skola för dövblinda barn som låg utanför Moskva, och dess pedagogik. Skolans pedagogik skapades tillsammans med den sovjetiska filosofen Evald Ilyenkov och byggde på en social och kulturhistorisk förståelse av medvetande och utveckling. Inspirerad av Spinoza och Vygotsky började Ilyenkov att utveckla pedagogiska idéer kring hur mänskligt medvetande skapas.

Skolan var framgångsrik i utbildningen av dövblinda barn och 1977 examinerades fyra av skolans tidigare studenter frän universitetet. En av dem var Alexander Suvorov som doktorerade i psykologi. Filmen baseras på två komponenter. En regisserad dialog mellan Almborg och Suvorov som nu bor utanför Moskva, dialogen skrev de tillsammans. Den andra delen är en 16 mm-film som Almborg fann under sin research i skolans arkiv. Filmen dokumenterar utbildning och aktiviteter runt Zagorskskolan under det sena 60-talet till tidiga 70-talet. Namnet på filmskaparen och de exakta inspelningsdatumen är okända. Den enda information på fimen var titeln Talking Hands.

Onsdag 13 september kl 18.30, fri entré