Vernissage, utställningen Talking hands

Vernissage, utställningen Talking hands av Emanuel Almborg, Gerlesborgsskolan Bohuslän.

Vernissage, utställningen Talking hands av Emanuel Almborg, Gerlesborgsskolan Bohuslän.