Vi söker en studierektor till utbildningen i Stockholm!

Utställare med opponent.

Gerlesborgsskolan är en skola med två konstnärliga grundutbildningar, i Gerlesborg och Stockholm. Sedan 1944 har skolan haft stor betydelse inom området konst, konsthantverk, design och arkitektur. Många av Sveriges mest framstående konstnärer har utbildats hos oss. Vi har 110 studieplatser, 74 i Stockholm och 40 i Gerlesborg. Ett 10-tal anställda inom administration, 8 huvudlärare och flera gästlärare.  

Vi söker nu en studierektor som leder den dagliga verksamheten i utbildningen och är ansvarig för organisation, genomförande och resultat. 

Tjänsten är placerad i Stockholm. Utbildningen ligger i Hjorthagen, centralt och nära ett rikt kulturutbud.

Gerlesborgsskolan erbjuder en av Sveriges mest välrenommerade grundläggande konstnärliga utbildningar. Den syftar till att utveckla och fördjupa individuella konstnärskap och förbereda för högskolestudier inom det konstnärliga fältet. 

Utbildningens är tvåårig och syftar till att utveckla och fördjupa de studerandes individuella konstnärskap och förbereda för högskolestudier inom det konstnärliga fältet. Våra huvudlärare och gästlärare är alla aktiva, etablerade konstnärer. Deras kompetenser och erfarenheter gör att de studerande får tillgång till mångsidig och djup kunskap i den samtida konsten, konstnärliga material, hantverk och konstnärliga processer. I utbildningen ingår även konsthistoria och konstteori, liksom branschkunskap och yrkesorientering. 

Främsta arbetsuppgifter: 

 • Utformning av utbildningsplan, kursplan och schemaläggning
 • Studerandekontakter och antagning 
 • Lärarkontakter, kompetensutveckling, utlysning och tillsättning av lärartjänster 
 • Marknadsföring, information och studievägledning 
 • Samverkan med det omgivande samhället
 • Systematiskt kvalitetsarbete och arbetsmiljöarbete
 • Ingå i skolans ledningsgrupp samt aktivt och engagerat delta i Stiftelsens strategiska utveckling och bidra till att verksamheten når de övergripande målen. 

Behörig att anställas som studierektor är den som har: 

 • Konstnärlig examen eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kompetens.
 • Etablerad konstnärlig praktik
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom det konstnärliga fältet
 • God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska 

Bedömningsgrunder som används i rekryteringsprocessen: 

 • Ledarskapsutbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper
 • Dokumenterad erfarenhet av att genomföra och utveckla undervisning inom det konstnärliga fältet 
 • Utbildning i marknadsföring eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper 
 • Etablerade kontakter inom fältet konst och kultur med relevans för skolan och utbildningen, gärna även inom de nordiska länderna och internationellt
 • Mycket god organisatorisk förmåga
 • Mycket god samarbetsförmåga
 • God administrativ förmåga

Anställningen

Anställningen omfattar 50 procent av heltid i tre år med möjlighet till förlängning med ytterligare tre år. Dock max sex år. Önskat tillträde i början av augusti 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökan med CV

Ansökan ska innehålla: 

 • CV
 • Personligt brev, 
 • Kortfattad skriftlig redogörelse av egen konstnärlig praktik (max 1 sida).
 • Förteckning och kortfattade redogörelse för erfarenhet av undervisning och handledning (max 1 sida).
 • Kortfattad skriftlig redogörelse för idéer och visioner om konstutbildning och konstutbildningens utveckling (max 2 sidor)
 • Kortfattad skriftlig redogörelse för erfarenhet av ledarskap (max 1 sida).

Välkommen med din ansökan senast 20 mars. Vi behandlar ansökningarna löpande. Ansökan sänds till: ansokan@gerlesborgsskolan.se. Märk ansökan REKTOR STHLM. 

Gerlesborgsskolan rekryterar utifrån kompetens och strävar efter ökad mångfald, i enlighet med skolan policy för tillsättning av tjänster. Vi vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. 

Stiftelsen Gerlesborgsskolan bedriver undervisning i konst och angränsande ämnen samt aktiverar kulturlivet, främst genom utställnings- och konsertverksamhet. Verksamheten bedrivs genom stöd från Myndigheten för Yrkeshögskolan, kulturverksamheten från bland annat Statens kulturråd, Västra Götalandsregionen, Tanum och Sotenäs kommuner. 

Vid frågor, kontakta: 

Elin Wikström, 0708 – 38 19 58, verksamhetsledare
www.gerlesborgsskolan.se, Facebook: Gerlesborgsskolan/Gerlesborg School of Art, @schoolofartgerlesbohuslan, @schoolofartgerlessthlm, @gerlesborgsskolan, @konstcentrumgerlesborgsskolan, @konstkursgerlesbohuslan, @ungagerlesborg

info REKTOR STOCKHOLM

Tags: , , , ,