Vi söker samarbetspartner till vår matverksamhet

Gerlesborgsskolan Bohuslän söker en driven entreprenör som kan lyfta vår matverksamhet i egen regi, med ett koncept som är samstämmigt med vårt och som tillför mervärde till kärnverksamheten.

Till oss söker sig människor i alla åldrar för att skapa och uppleva nyskapande kultur. Vi erbjuder allt från prova på-pass och kortare konstkurser till helårsstudier. En av många kända konstnärer som börjat sin bana på Gerlesborgsskolans konstutbildning är Lars Lerin. Vi arrangerar även konstutställningar, konserter, teater, dans, film och föreläsningar.

De främsta orsakerna till vårt goda rykte är skickliga lärare, en pedagogik som ständig utvecklas och spännande möten mellan olika konstformer. Läget i skärningspunkten mellan hav och berg bidrar också till attraktionskraften. Det är en magisk plats. Denna unika kombination får kursdeltagare och publik att resa långväga och återkomma år efter år. Närheten till naturen gör oss också till en fantastisk miljö för konferenser och fester. Här möts personal och studerande, lokalbefolkning, konst och kulturarbetare från när och fjärran, turister och matgäster. Och finns möjligheter att förverkliga drömmar! Intresserad? Känner du någon som kan vara det? Vi tar gärna emot tips, sprid tack!

Kontaktperson: Elin Wikström, verksamhetsledare

Epost: info@gerlesborgsskolan.se

Tel: 0708 – 38 19 58